ข้อมูลข่าวสาร /พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม (วัดใหม่อมตรส) พิมพ์ใหญ่ กรุเก่า กรุใหม่ (พ.ศ.๒๔๑๑-๒๔๑๓) กทม. สมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) พรหมรังสี
หน้าแรก » ข่าวสารต่างๆ » ข้อมูลข่าวสาร /พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม (วัดใหม่อมตรส) พิมพ์ใหญ่ กรุเก่า กรุใหม่ (พ.ศ.๒๔๑๑-๒๔๑๓) กทม. สมเด็จพระพุฒาจารย์(โต) พรหมรังสี
ท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ ให้ทำพิธีจัดสร้างพระพิมพ์ต่างๆ ขึ้นในปี พ.ศ.2413 โดยมีช่างสิบหมู่เป็นแม่กองแกะแม่พิมพ์เป็นพระพุทธรูปพิมพ์ต่างๆ ถึง 9 พิมพ์ ขนานนามว่า “พระสมเด็จวัดบางขุนพรหม”

Share : แบ่งปันไปยัง facebook

 ข่าวสารอื่นๆ

ประกาศจากระบบ