ข่าวสาร / พระพุทธรูปสมัยรัตนโกสินทร
หน้าแรก » ข่าวสารต่างๆ » ข่าวสาร / พระพุทธรูปสมัยรัตนโกสินทร
พระพุทธรูปสมัยรัตนโกสินทร์ในอดีตไม่ค่อยเป็นที่นิยมนัก เนื่องด้วยความเก่าแก่ไม่เข้าขั้นเหมือนพระพุทธรูปสมัยสุโขทัย อู่ทอง หรือทวารวดี

Share : แบ่งปันไปยัง facebook

 ข่าวสารอื่นๆ

ประกาศจากระบบ