ข่าวสาร / หลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว
หน้าแรก » ข่าวสารต่างๆ » ข่าวสาร / หลวงพ่อโบ้ย วัดมะนาว
ท่านเป็นพระภิกษุที่ปฏิบัติพุทธกิจเพื่อศาสนาอย่างแท้จริง มีความสมถะ มุ่งเน้นเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาเป็นที่ตั้

Share : แบ่งปันไปยัง facebook

 ข่าวสารอื่นๆ

ประกาศจากระบบ