พระสังฆราช ประทานคติธรรมอาสาฬหบูชา
หน้าแรก » ข่าวสารต่างๆ » พระสังฆราช ประทานคติธรรมอาสาฬหบูชา
สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม เนื่องในวันอาสาฬหบูชา วันอาทิตย์ ที่ 5 กรกฎาคม 2563 ความว่า

Share : แบ่งปันไปยัง facebook

 ข่าวสารอื่นๆ

ประกาศจากระบบ