เหรียญรูปเหมือนหลวงพ่อชม วัดท่าไทร เหรียญล้ำค่าของชาวสุราษฎร์ธานี
หน้าแรก » กรุพระ » เหรียญ พระพุทธคณาจารย์ » เหรียญรูปเหมือนหลวงพ่อชม วัดท่าไทร เหรียญล้ำค่าของชาวสุราษฎร์ธานี

     พระครูดิตถารามคณาศัย หรือ หลวงพ่อชม คุณาราโม อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าไทร และอดีตเจ้าคณะอำเภอกาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี พระเกจิชื่อดังแห่งลุ่มแม่น้ำตาปี “ศูนย์รวมและที่พึ่งทางจิตใจชาวสุราษฎร์ธานี” ผู้อุทิศและปฏิบัติตนเพื่อพระบวรพุทธศาสนามาตลอดชีวิต เดินรอยตามองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแท้จริง ทั้งยังบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และช่วยเหลือประชาชนทั่วไปโดยไม่เลือกชนชั้นวรรณะไม่เลือกศาสนา เป็นที่เคารพศรัทธาของคนทั่วไปทั้งใกล้ไกล กระทั่งผู้ที่นับถืออิสลามในบริเวณใกล้เคียงยังให้ความเคารพ แม้ปัจจุบันท่านจะมรณภาพแล้ว แต่คุณงามความดียังคงอยู่ในความทรงจำและรำลึกถึงของบรรดาศิษยานุศิษย์และและพุทธศาสนิกชน โดยเฉพาะชาวอำเภอกาญจนดิษฐ์ โดยได้จัด “งานวันกตัญญู” ในวันแรม 14 ค่ำ เดือน 5 เพื่อสรงน้ำรูปเหมือนของท่านเป็นประจำทุกปี ตราบจนทุกวันนี้ 

     หลวงพ่อชม เดิมชื่อ ชม เป็นชาว อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี โดยกำเนิด เกิดเมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2440 ที่บ้านนาดอน ต.ช้างขวา โยมบิดา-มารดา ชื่อ นายพุ่ม-นางพัน ทวดสิญจน์ ตอนเด็กได้เรียนหนังสือไทยและขอมกับ หลวงพ่อแก้ว อดีตเจ้าอาวาสวัดท่าไทร ต.ทุ่งกง (ปัจจุบันคือ ต.ท่าทองใหม่) จนจบชั้นประถมปีที่ 4 ซึ่งเป็นชั้นสูงสุดสมัยนั้น อายุ 15 ปี บรรพชาเป็นสามเณรที่วัดท่าไทร โดยมี พระครูวิฑูรธรรมศาสตร์ โพธาวาส เป็นพระอุปัชฌาย์ และอยู่ศึกษาพระธรรมวินัยกับหลวงพ่อแก้วตลอดมา จนอายุครบอุปสมบทจึงได้อุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดสนธิ์ ต.กะแดะ โดยมี หลวงพ่อเพชร อินฺทโชติ วัดวชิรประดิษฐ์ เป็นพระอุปัชฌาย์, พระปลัดล้อม วัดท่าไทร เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และ พระอธิการยิ้ม วัดสนธิ์ เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายา “คุณาราโม” จากนั้นศึกษาด้านสมถะกัมมัฏฐานจาก หลวงพ่อเพชร พระอุปัชฌาย์ และ พระอุปัชฌาย์เริ่ม วัดดอนยาง สองพระเกจิผู้ทรงวิทยาอาคมที่มีชื่อเสียงโด่งดังและเป็นที่เคารพศรัทธาอย่างยิ่งในยุคนั้น จนแตกฉาน 
     ในปี พ.ศ.2471 ท่านได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดท่าไทร ซึ่งได้ปกครองและพัฒนาวัด บูรณปฏิสังขรณ์ถาวรวัตถุและสร้างเสนาสนะต่างๆ ที่ชำรุดทรุดโทรมจนวัดเจริญรุ่งเรืองเป็นที่เชิดหน้าชูตา และได้รับการยกย่องให้เป็น 1 ในวัดสำคัญของอำเภอ นอกจากนี้ยังได้พัฒนาการศึกษาของพระภิกษุ-สามเณร รวมทั้งกุลบุตรกุลธิดาในพื้นที่ จัดตั้ง “มูลนิธิสิญจนอุทิศดิตถารามวัดท่าไทร” เพื่อบำรุงกิจการพระพุทธศาสนา บำรุงการศึกษาพระภิกษุสามเณรวัดท่าไทรและการกุศลสาธารณประโยชน์ต่างๆ ซึ่งยังคงอยู่และสืบสานอุดมการณ์ของท่านจนถึงปัจจุบัน
     หลวงพ่อชมได้รับการเลื่อนสมณศักดิ์เรื่อยมา จนปี พ.ศ.2495 ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอกาญจนดิษฐ์ ที่ พระครูดิตถารามคณาศัย ท่านมรณภาพเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ.2522 สิริอายุ 82 ปี 62 พรรษา รูปเหมือนเท่าขนาดองค์จริงของท่าน ซึ่งประดิษฐานในมณฑปวัดท่าไทร ยังคงมีสาธุชนทั่วไปเดินทางมาสักการบูชาอยู่เป็นประจำไม่เคยขาด
     ท่านสร้างวัตถุมงคลหลายแบบหลายประเภท ซึ่งล้วนทรงพุทธคุณด้านแคล้วคลาดและคงกระพันชาตรีเป็นเลิศ เป็นที่นิยมและแสวงหาอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะ “เหรียญรูปเหมือนรุ่นแรก ปี 2495” ที่ได้รับยกย่องให้เป็นเหรียญยอดนิยมอันดับต้นๆ ของ จ.สุราษฎร์ธานี หรือของภาคใต้เลยก็ว่าได้

   

     เหรียญรูปเหมือนหลวงพ่อชม รุ่นแรก สร้างในปี พ.ศ.2495 เนื่องในโอกาสเททองหล่อรูปเหมือนของท่าน โดยสร้างเพียง 3,000 เหรียญเท่านั้น ลักษณะเป็นรูปทรงเสมา หูเชื่อม ด้านหน้า ยกขอบบน โดยรอบเป็นลายกนก ตรงกลางเป็นรูปเหมือนหลวงพ่อชมครึ่งองค์ รายละเอียดคมชัดเจน ล่างลงมาจารึกอักษร ‘พระครูดิตถารามคณาศัย’ ด้านหลัง เป็นยันต์ประจำองค์หลวงพ่อที่จะแตกต่างกันไปในแต่ละรุ่น เมื่อสร้างเสร็จท่านได้เก็บรักษาไว้ จนปี พ.ศ.2498 จึงนำออกมาแจกเป็นที่ระลึกและเป็นกำลังใจแก่ผู้มีจิตศรัทธาร่วมก่อสร้าง "หอไตรคุณาประดิษฐ์" เพื่อเก็บรักษาพระไตรปิฎก คัมภีร์ และหนังสือทางพระพุทธศาสนา บางท่านจึงเข้าใจผิดว่าสร้างในปี พ.ศ.2498 
     ปัจจุบัน เหรียญนี้แทบไม่มีให้เห็นกันเท่าไหร่นัก เพราะสร้างจำนวนน้อยและเป็นที่หวงแหนอย่างมาก รวมถึง เหรียญรุ่นสอง รูปไข่ ปี 2506 ที่สร้างในโอกาสยกช่อฟ้าอุโบสถ ก็สร้างเพียง 1,000 เหรียญเท่านั้น ที่จะพอเห็นวนเวียนอยู่ก็จะเป็น เหรียญรุ่นสาม รูปเสมา ปี 2514 สร้างในโอกาสฉลองพระประธานและพระโมคคัลลาน์-พระสารีบุตร ที่มีจำนวนการสร้างถึง 10,000 เหรียญ ... ถ้าไม่ยึดติดกับเรื่องรุ่นแล้วล่ะก็ ทุกเหรียญของหลวงพ่อชมล้วนทรงพุทธคุณเป็นเลิศทั้งสิ้นครับผม

 

โดย อ.ราม วัชรประดิษฐ์

 

Share : แบ่งปันไปยัง facebook

 เหรียญ พระพุทธคณาจารย์อื่นๆ

ประกาศจากระบบ