ข้อมูลข่าวสาร / พระพุทธรูปสมัยอู่ทอง
หน้าแรก » ข่าวสารต่างๆ » ข้อมูลข่าวสาร / พระพุทธรูปสมัยอู่ทอง
ศิลปะพระพุทธรูปอู่ทองนั้น เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เป็นรอยต่อระหว่างศิลปะสุโขทัยและศิลปะอยุธยา มีอายุอยู่ในราวปลายพุทธศตวรรษที่ 18 จนถึงพุทธศตวรรษที่ 20

Share : แบ่งปันไปยัง facebook

 ข่าวสารอื่นๆ

ประกาศจากระบบ