พระพิจิตรป้อม
หน้าแรก » กรุพระ » พระเครื่อง » พระพิจิตรป้อม

     เมืองพิจิตร หรือ เมืองวิจิตรตระการตา นั้น ตามตำนานกล่าวว่า พระยาโคตรบองเป็นผู้สร้าง แต่จะสร้างในสมัยใดไม่ปรากฏ ตามประวัติศาสตร์ชาติไทยแล้ว “เมืองพิจิตร” เป็นเมืองเก่าแก่ในสมัยกรุงสุโขทัย ปรากฏข้อความในศิลาจารึกหลักที่ 1 ของพ่อขุนรามคำแหงมหาราช และในศิลาจารึกหลักที่ 8 รัชกาลพระยาลิไท เรียกว่า "เมืองสระหลวง" ซึ่งมีสถานะเป็นหัวเมืองเอกของกรุงสุโขทัย นอกจากนี้ยังเป็นที่ประสูติของพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยาพระองค์หนึ่งคือ สมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8 หรือ พระเจ้าเสือ และในสมัยกรุงศรีอยุธยานั้น เมืองพิจิตรก็ยังได้เป็นหัวเมืองชั้นตรี ซึ่งถือเป็นเมืองที่มีความสำคัญค่อนข้างสูงในสมัยโบราณ มีเพียง 7 เมืองเท่านั้น คือ เมืองพิชัย เมืองพิจิตร เมืองนครสวรรค์ เมืองพัทลุง เมืองชุมพร เมืองจันทบูร และเมืองไชยา ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ เมืองพิจิตรแม้จะเป็นเมืองขนาดเล็ก แต่ก็ยังมีเจ้าเมืองปกครองดังเช่นเมืองอื่นๆ เมื่อถึงสมัยรัชกาลที่ 5 โปรดฯ ให้ย้ายเมืองพิจิตรมาตั้งที่บ้านคลองเรียง ซึ่งเป็นคลองขุดใหม่ลัดแม่น้ำน่านที่ตื้นเขิน คลองเรียงจึงกลายเป็น ‘แม่น้ำน่าน’ ไป ส่วนบริเวณเมืองพิจิตรเก่ายังปรากฏโบราณสถานอยู่หลายแห่ง ซึ่งมีอายุตั้งแต่สมัยสุโขทัยถึงอยุธยา 
     ณ ปัจจุบัน เมืองพิจิตร นอกจากเป็นที่ประดิษฐาน ´หลวงพ่อเพชร วัดท่าหลวง´ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัด และต้นตำนาน ‘ชาละวัน-ไกรทอง’ แล้ว ยังขึ้นชื่อลือชาในเรื่อง ‘พระเครื่อง’ อันทรงคุณวิเศษ เรียกได้ว่า มีพระเครื่องของดีมากมาย เนื่องด้วยเป็นเมืองหน้าด่านและเส้นทางเดินทัพมาแต่โบราณ อย่างเช่น ‘พระพิจิตรเม็ดข้าวเม่า’ ที่เล็กมากจนสามารถฝังลงในร่างกายทำนองตะกรุดได้ หรือ ‘พระพิจิตรเกศคด’ ที่ตั้งใจสร้างให้เกศเฉียงตามลักษณะของหมวกทหารที่ถูกจัดให้เป็นกองหน้า เป็นต้น ซึ่งแต่ละอย่างล้วนขึ้นชื่อด้านอยู่ยงคงกะพันชาตรีและแคล้วคลาดทั้งสิ้น 
      พระพิจิตรองค์สำคัญอีกประเภทหนึ่ง ที่เรียกได้ว่าเป็นของดีอันดับต้นๆ ของจังหวัด องค์พระมีขนาดเล็กจิ๋ว เรียกกันว่า "พระพิจิตรป้อม" ตามสถานที่ที่ขุดพบ คือ ´ป้อมบริเวณวังบูรพา´ ซึ่งอยู่ในกรุงเทพมหานคร (เมื่อก่อนเคยเป็นที่ตั้งโรงหนังคิงส์ แกรนด์ และควีนส์)

     

     พระพิจิตรป้อม (วังบูรพา) เป็นพระเนื้อดินที่มีขนาดเล็กมากที่สุดในตระกูลพระพิจิตรด้วยกัน สัณฐานองค์พระเป็นรูปกลีบบัวกว้างประมาณ 0.5 ซ.ม. ส่วนสูงประมาณ 1.0 ซ.ม. กรอบด้านหน้า ยกเป็นเส้นนูน ล้อมรอบองค์พระประธาน ซึ่งประทับนั่ง แสดงปางสมาธิ บนฐานหมอนชั้นเดียว ส่วนพระพักตร์ทำเป็นเม็ดกลมต่อ พระเกศเอียงนิดๆ เข้าทำนอง ‘พิจิตรเกศคด’ เป็นลักษณะเศียรลอยไม่ติดกับลำพระองค์ ส่วนพระอุระจะนูนเด่นออกมาชัดเจน วงพระกรรัดเป็นวงเยื้องไปทางซ้ายขององค์พระ ส่วนด้านหลังจะเป็นลายผ้าหยาบๆ แบนๆ เนื้อดินที่พบเป็นดินละเอียดมีหลากสี เช่น สีอิฐ สีแดง สีเหลือง สีพิกุลแห้ง สีเขียว และเคยมีผู้พบเป็นเนื้อชินด้วย
     ซึ่งพุทธลักษณะของ “พระพิจิตรป้อม (วังบูรพา)” นั้น เหมือนกับ ‘พระพิจิตร เนื้อชิน’ ที่พบบริเวณกรุพระปรางค์เมืองพิจิตรเก่าทุกประการ ผิดกันเพียงเนื้อดินกับเนื้อชินเท่านั้น เว้นแต่พระพิจิตรป้อมเนื้อดินจะมีขนาดเล็กกว่าเนื้อชินเล็กน้อย ด้วยเหตุว่า เนื้อดินจะมีการหดตัวเมื่อแห้งได้มากกว่าเนื้อชินนั่นเอง

     พระพิจิตรป้อมเนื้อชิน ณ กรุพระปรางค์เมืองพิจิตรเก่า เป็นพระเนื้อชินเงินสนิมจัดมาก มีรอยระเบิดผุกร่อนอยู่ทั่วไป เข้าลักษณะสนิมตีนกา อีกทั้งเนื้อชินละเอียดดำคล้ำจนเขียวจัดแบบตำรับเนื้อชินเมืองพิจิตรทั่วไป 
     มีเรื่องเล่าว่า ... เมื่อประมาณปี พ.ศ.2480 มีการลอบขุดพระปรางค์องค์ใหญ่ในเขตเมืองพิจิตรเก่า คนร้ายได้พระบูชาและพระเครื่องมากมายแต่ทางการสามารถตามจับได้ หลังจากนั้น มีชายใบ้คนหนึ่งชี้ไปที่ก้อนดินที่จับตัวกันเป็นก้อนขนาดใหญ่ มีคนลองทุบดูเห็นข้างในเป็นพระเนื้อชินองค์เล็กๆ เต็มไปหมด ปรากฏว่าเป็น “พระพิจิตรป้อม เนื้อชิน” คนพบรอจนหมดอายุความ จึงนำออกให้เช่าในราวปี พ.ศ.2500 แต่พระไม่ได้รับการเก็บรักษาให้ดีจึงชำรุดผุพังเสียมาก ซึ่งภายหลังพระที่ชำรุดเหล่านี้ได้รับการบรรจุใน รูปหล่อหลวงพ่อพิธ วัดหัวดง จังหวัดพิจิตร ...
     ในบางกระแสยังได้กล่าวว่า ... เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก ได้เสด็จไปทัพทางภาคเหนือ ครั้นเสด็จกลับ ได้ชะลอพระเครื่องและพระบูชามาเป็นจำนวนมาก ส่วนพระที่มีขนาดจิ๋ว อย่างเช่น พระพิจิตรป้อม พระองค์ทรงพิจารณาเห็นว่าเป็นพระที่มีความศักดิ์สิทธิ์จริง จึงได้บรรจุไว้ในป้อม เพื่อขออำนาจพุทธานุภาพเป็นเครื่องคุ้มครองป้องกันป้อม อันเปรียบเสมือนทัพหน้าเป็นเครื่องป้องกันพวกทหาร ...
จากข้อมูลที่ได้รวบรวมมาจากแหล่งความรู้ต่างๆ ดังกล่าวมานี้ จึงอาจพอสรุปได้ว่า พระพิจิตรป้อม (วังบูรพา) เนื้อดิน และ พระพิจิตรป้อม (กรุพระปรางค์) เนื้อชิน เป็นพิมพ์เดียวกัน เฉพาะพระพิจิตรป้อมเนื้อดินนั้นได้ชะลอเอามาบรรจุไว้ที่กรุงเทพฯ เช่นเดียวกันกับ ‘พระพิจิตรวัดหน้ากลาง ธนบุรี’ ก็เป็นได้ ...
     อย่างไรก็ตาม พระพิจิตรป้อม ทั้งเนื้อดินและเนื้อชิน นับเป็นหนึ่งในวัตถุมงคลสุดวิเศษอันทรงพลานุภาพเป็นที่ประจักษ์  ซึ่ง ณ ปัจจุบันหาดูหาเช่าได้ยากยิ่งครับผม

 

โดย  อ.ราม  วัชรประดิษฐ์

 

Share : แบ่งปันไปยัง facebook

 พระเครื่องอื่นๆ

ประกาศจากระบบ